Fra projekt til selvstændig virksomhed

Contra startede i 1998 som et EU-finansieret metodeudviklingsprojekt under Valby Bydel i Københavns Kommune. Formålet med projektet var at sikre sygemeldte borgeres fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. Projektet blev gennemført som et samarbejde mellem den sygemeldte borger, den kommunale sagsbehandler, konsulenter fra Contra og en række private og offentlige virksomheder. Der blev arbejdet ud fra et ligeværdigt og helhedsorienteret menneskesyn, hvor medarbejdernes forskellige faglige baggrunde og livserfaringer i høj grad bidrog til projektets succes. Særligt for medarbejderne var, at de selv havde prøvet at ”sidde på den anden side af skrivebordet”.

Erfaringerne og metoderne fra projektet er bærende i det koncept, som vi i dag stadig arbejder ud fra, hvor vi fra start har fokuseret på individuelt tilrettelagte forløb.

Efter EU-finansieringens ophør i 2001 blev Contra etableret som privat kursus- og konsulentvirksomhed med 2,5 medarbejdere ansat. Siden er det gået stærkt. I dag beskæftiger vi ca. 60 ansatte og har flere afdelinger, p.t. i København og Aarhus. Vi arbejder fortsat med afklaring af arbejdssøgende og sygemeldte borgere med fokus på job og uddannelse. Vores ansatte har forskellige uddannelser og erhvervsmæssige erfaringer, både fra det private arbejdsmarked og den offentlige sektor. Det giver os en stor bredde af kompetencer, som anvendes i arbejdet indenfor de beskæftigelses-, social- og sundhedsfaglige områder.

I løbet af et år møder vi flere end 3000 kursister, og vi samarbejder med ca. 25 forskellige jobcentre samt en lang række private og offentlige virksomheder.

Contra er en dynamisk virksomhed, der udvikler og tilpasser sig efter de til enhver tid værende behov, og vi samarbejder gerne på tværs af kommunegrænser og som aktiv part i metodeudviklingsprojekter.

Vi tager socialt ansvar, hvilket afspejles i en rummelig arbejdsplads med en mangfoldig sammensat medarbejderstab. Flere af vores medarbejdere er blevet ansat i Contra efter endt praktik- eller løntilskudsforløb. Vi stiller løbende praktikpladser til rådighed i eget regi og ser mangfoldighed som en ressource, hvor alle bidrager værdifuldt med deres individuelle baggrunde, personligheder og kompetencer.

Pr. 1. januar 2016 er Contra registreret som socialøkonomisk virksomhed, hvor overskuddet reinvesteres til gavn for socialt udfordrede i et beskæftigelses-, sundheds- og samfundsmæssigt perspektiv.

Fælles for alle medarbejdere i Contra er, at der arbejdes engageret, fagligt ansvarligt med fokus på mål, kvalitet og resultater. Det er med stolthed, at jeg i dag kan konstatere, at Contra er en af de største private udbydere af beskæftigelses-, social- og sundhedsfaglige indsatser på det danske marked.

Denne udvikling har kun kunnet lade sig gøre i kraft af dedikerede medarbejdere og EU’s Socialfond, som gav midler til projektet tilbage i 1998. Dengang var projektets overordnede formål at bidrage til at fremme beskæftigelsen – hvilket må siges til fulde at være opfyldt.

 

Mission

Contras mission er at skabe og udvikle relationer mellem mennesker og arbejdsmarkedet.

Vision

Contra vil være kendt som den bedste leverandør inden for beskæftigelsesindsatsen.

Contra vil være branchens mest eftertragtede arbejdsplads, som er drevet af høj trivsel, arbejdsglæde og engagement.

Contra vil være førende metodeudvikler inden for beskæftigelsesindsatsen.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag og metode bygger på åbenhed, ligeværdighed og tæt dialog i samarbejdet med såvel personale, borgere som samarbejdspartnere.

Vi fokuserer på at levere et service-, kvalitets- og resultatorienteret arbejde, hvor vi er ajourført med den gældende lovgivning.

Vi påtager os et socialt ansvar og tager selv aktiv del i løbende at tilbyde praktikmuligheder og løntilskudsjob internt i organisationen.

Contra A/S - Hovedkontor

Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V

Hovednummer
33 68 10 00
Faxnummer
33 68 10 05
Mailadresse
info@contra.dk
CVR-nummer
25796578

Afdelinger

København

Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V

Se i Maps
Aarhus

Europaplads 16, 1
8000 Aarhuc C

Se i Maps