Inspiration og viden

Individuelle forløb

I Contra tilbydes vejledning og inspiration til at se nye muligheder på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. Vi har igennem mange år arbejdet med undervisning, afklaring og kompetenceudvikling.

Det er vores erfaring, at alle har forskellige behov og forudsætninger, og derfor tilrettelægges vores forløb individuelt og tager udgangspunkt i dig og din situation. Vi samarbejder undervejs med din sagsbehandler om at realisere de fastlagte mål.

Et forløb kan bestå af individuelle vejledende samtaler kombineret med deltagelse i kursusaktiviteter, i emner som CV og ansøgning, motivation og brancheskift. Forløbet kan også indeholde coaching, mentorstøtte og samtaler med sundhedsfaglige konsulenter (se yderligere nedenfor).

Som led i din job-, uddannelses- eller rehabiliteringsplan kan et virksomhedsrettet forløb være relevant, f.eks. i afklaringen af dine fremtidige jobmuligheder og eventuelle skånebehov (Se mere nedenfor).

Se yderligere

Vælg indsats

Individuel vejledning

Vores individuelle vejledning kan bestå af vejledende og rådgivende samtaler med f.eks.:

 • Socialrådgiver
 • Jobkonsulent
 • Karriererådgiver
 • Uddannelsesvejleder
 • Psykolog
 • Coach
 • Mentor
 • Fitnessinstruktør
 • Diætist
 • Fysioterapeut
 • Handicapkonsulent
 • Ergoterapeut
 • Misbrugskonsulent
 • Kropsterapeut

 

Kursusaktiviteter

Kursusaktiviteter foregår som holdundervisning eller workshoparbejde. Gennem aktiviteterne arbejder du som kursist med

 • dit CV
 • at skrive ansøgninger
 • dine realistiske jobmuligheder
 • redskaber til at håndtere udfordringer

 

 

Virksomhedsrettet forløb

Et virksomhedsrettet forløb kan være:

 • Virksomhedspraktik
 • Job med eller uden løntilskud
 • Virksomhedsrevalidering

Gennem et virksomhedsrettet forløb kan det afklares, om du kan arbejde i fuldt eller delvist omfang. Det kan også afklares, om du via yderligere kurser skal opkvalificeres for at kunne varetage opgaver i det konkrete job. Forløbet kan være af kortere eller længere varighed, og i nogle tilfælde kan der være behov for afprøvning af flere forskellige jobfunktioner og dermed behov for flere forløb.

Har du spørgsmål?

Kan jeg gå til behandling sideløbende med mit forløb i Contra?

Vi tager hensyn til dine behandlinger i tilrettelæggelsen af dit forløb. Så vidt muligt opfordrer vi dog til, at behandlingen planlægges uden for din mødetid i Contra.

Hvad hvis jeg bliver syg og ikke kan møde?

Du skal altid sørge for at melde dig syg, hvis du ikke kan møde til den planlagte aktivitet. Undlader du at meddele sygdom, kan det få betydning for udbetalingen af din ydelse.
Afhængigt af hvilket jobcenter, du er tilknyttet, gælder forskellige regler for sygemelding.

Er du tilknyttet Jobcenter København og modtager enten kontanthjælp, uddannelses-, ledigheds- eller ressourceydelse, skal du melde dig syg hos København Kommunes Kontaktcenter: 82 56 56 82.

Er du tilknyttet Jobcenter København og modtager sygedagpenge, skal du kontakte Contra: 33 68 10 00.

Kursister tilknyttet øvrige jobcentre skal meddele sygdom til Contra.

Hvor længe varer et forløb hos Contra?

Et forløb hos Contra tilrettelægges altid individuelt. Afhængigt af formålet med dit forløb, vurderer din sagsbehandler i første omgang varigheden. Undervejs kan vi i samarbejde med dig og din sagsbehandler tage stilling til, om der er behov for at justere forløbets varighed.

Contra A/S - Hovedkontor

Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V

Hovednummer
33 68 10 00
Faxnummer
33 68 10 05
Mailadresse
info@contra.dk
CVR-nummer
25796578

Afdelinger

København

Vester Farimagsgade 1, 2. sal
1606 København V

Se i Maps
Aarhus

Europaplads 16, 1
8000 Aarhuc C

Se i Maps